Informace a organizační pokyny pro účastníky LDRA - Dětského tábora SuperTramp 2020 a jejich rodiče (zákonné zástupce)

 

1. Rekreační akce se koná v termínu:

2. Věkové rozmezí dětí:

nejmladší – děti od 6ti let, které ve školním roce 2019/2020 absolvovaly min. první rok školní docházky, mladší děti dle individuální dohody

3. Adresa rekreačního střediska:

SuperTramp, jméno a příjmení dítěte, Areál JITŘENKA, 569 91 Jedlová u Poličky.
Poslední zásilky posílejte nejpozději ve středu 10. července, jinak nám je nestihne pošta doručit.

4. Pokyny pro přihlášení dítěte:

Vyplňte přiloženou přihlášku. Věnujte, prosím, pozornost všem údajům včetně informací o zdravotním stavu. Vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem dítěte zašlete na adresu pořadatele rekreace (poštou nebo e-mailem). Platbu proveďte dle pokynů na přihlášce převodem na č. účtu: 2900937260/2010 u Fio banky Pardubice. Jako variabilní symbol používejte rodné číslo dítěte(pouze část před lomítkem). Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno dítěte.
Podle potřeby je možné účastnický poplatek účtovat fakturou Vašemu zaměstnavateli (viz údaje na přihlášce).

Poplatek za dítě a turnus je stanoven na 5 800,- Kč. Poplatek za předtábor na 1 200,- Kč.
Po obdržení přihlašovací platby ve výši 800,- Kč (+200,- Kč) Vám zašleme "Registraci", která potvrdí přijetí Vašeho dítěte na příslušný turnus Letní dětské rekreační akce SuperTramp 2020. Registraci uschovejte a před odjezdem na tábor vyplňte v části B podle pokynů "Sdělení rodičů", "Prohlášení zákonného zástupce" a u lékaře zajistěte vyplnění "Posudku o zdravotní způsobilosti dle zák. 258/2000 Sb., §9, odst. 3". Posudek o způsobilosti od lékaře si prosím zařiďte včas! Vyplněnou část B odevzdejte při předání dítěte zástupci pořadatele. Věnujte prosím pozornost dalším nezbytným dokumentům, které je při odjezdu třeba odevzdat – viz bod 4. Smluvních podmínek.

5. Dispozice pro dopravu dětí do areálu rekreačního střediska:

Do místa konání akce děti dopraví pořadatel, a to autobusy přistavenými v den odjezdu cca ve 14,00 hodin POZOR ZMĚNA – v Pardubicích, na parkovišti u Enteria Areny (Zimní stadion) Sukova třída 1735 a v Hradci Králové z terminálu autobusové dopravy. Cesta z Pardubic a z Hradce Králové do rekreačního střediska a zpět táborovými autobusy je pořadatelem poskytována zdarma. Po dohodě s pořadatelem mohou rodiče dopravit své děti do rekreačního střediska osobně, tuto skutečnost je třeba označit již v přihlášce. Příjezd dětí bude v den návratu cca ve 12,30 hodin na stejné místo. Pro děti přihlášené i na předtábor platí zatím na tábor doprava vlastní, zpět mohou jet autobusem. Podle počtu dětí přihlášených na předtábor bude způsob dopravy dětí do tábora upřesněn do 10.6.2020.
Přesné propozice odjezdu a příjezdu obdržíte písemně nejméně 14 dní před odjezdem na rekreační akci.

6. Cesta do rekreačního střediska:

V Poličce směrem na Svitavy, před koncem Poličky rovně z hlavní silnice směr Pomezí. V Pomezí značená odbočka vpravo směr BALDA a po prvním výjezdu z lesa minete první tábor vlevo. Pokračujete po silnici a asi po jednom kilometru cesty se v lese otevírá po levé straně nahoře malé prostranství s místní kaplí. Vedle kaple začíná cesta k branám areálu. Toto cílové místo bude označeno orientačními tabulemi. Prosíme Vás, abyste zvážili nutnost návštěv dětí. Rádi Vás uvítáme, ale stesk zejména těch menších, nenavštívených dětí, se pak obtížně zvládá.

Mapa k dispozici ZDE »

7. Vybavení dětí

Při vybavení dětí vezměte prosím v úvahu možnost chladného počasí. Mladší děti budou ubytovány v budově a starší děti ve srubech. V budově i ve srubech je elektrické světlo.
Děti prosím vybavte vlastním spacím pytlem a polštářkem – viz. seznam věcí s sebou - opatřeným jmenovkou. Dále dětem přibalte šátek a čepici s kšiltem.
Kompletní seznam věcí s sebou je zveřejněn na webu. Všechny ubytovací prostory budou vybaveny standardními povlečenými lůžky a nábytkem. V případě chladného počasí poskytneme dětem další přikrývky. Veškerá zavazadla dětí prosím označte visačkami se jménem a adresou, jednotlivé věci dětem označte. Do zavazadel vložte seznam věcí. V rekreačním středisku nelze dětem běžně prát prádlo ani ostatní ošacení. Děti vybavte přiměřeným kapesným. Peníze mohou děti utratit v místním kiosku nebo při výletech. Má-li dítě sebou cennosti nebo např. větší obnos hotovosti, je možné je v táboře bezpečně uschovat.

8. Stravování na rekreační akci

Děti se budou stravovat v zařízené jídelně. Bude podávána snídaně spolu s dopolední svačinou (ovoce, zelenina), oběd, odpolední svačina a teplá večeře. Na požádání dostane dítě druhou večeři.

9. Kontakty na pořadatele:

Radka Ministrová
Pod hrází 92, 530 02 Pardubice - Spojil
tel.: 605 251 840 • info@supertramp.cz