Kontaktní informace

Pořadatel a provozovatel akce:

Radka Ministrová
Pod hrází 92
530 02 Spojil - Pardubice
tel. 466 310 010
mobil: 605 251 840
IČO: 636 00 765
email: info@supertramp.cz
č. účtu: 2900937260/2010Partner akce:

MINISTR© komplexní zajištění technického, sportovního a programového vybavení