Odjezd na LDRA

Do místa konání akce děti dopraví pořadatel, a to autobusy přistavenými v den odjezdu. Cesta z Pardubic a z Hradce Králové do rekreačního střediska a zpět táborovými autobusy je pořadatelem poskytována zdarma. Po dohodě s pořadatelem mohou rodiče dopravit své děti do rekreačního střediska osobně, tuto skutečnost je třeba označit již v přihlášce. Příjezd dětí bude v den návratu na stejné místo.

PROPOZICE ODJEZDŮ NA LDRA SUPERTRAMP 2020

Propozice odjezdů na LDRA SuperTramp 2020 obržíte písemně nejméně 14 dní před odjezdem na rekreační akci..